CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU C.I.P.CO

Tiếng Việt  jp

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Tin tức

LIÊN KẾT

left 2

13.966 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2019

05/04/2019
Đăng bởi: Admin

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm 2019 là 13.966 lao động (5.063 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 7.141 lao động (2.985 lao động nữ), Đài Loan: 5.807 lao động (1.870 lao động nữ), Hàn Quốc: 457 lao động (41 lao động nữ), Malaysia: 102 lao động (40 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 124 lao động (112 lao động nữ), Algieria: 118 lao động nam, Rumania: 88 lao động nam và các thị trường khác.

       459559d9888a68d4319b

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.343 lao động (11.204 lao động nữ) đạt 27% kế hoạch năm 2019, trong đó thị trường Nhật Bản: 19.056 lao động (6.616 lao động nữ), Đài Loan: 10.976 lao động (3.911 lao động nữ), Hàn Quốc: 977 lao động (160 lao động nữ), Ả rập - Xê út:284 lao động (236 lao động nữ), Rumania: 358 lao động nam, Malaysia: 191 lao động (90 lao động nữ), Algeria: 205 lao động nam và các thị trường khác.

Theo CQLLĐNN

scroll top